ICARUS

O obxectivo principal do proxecto ICARUS é fornecer de solucións para comunicacións satelitales de grande ancho de banda en zonas infrautilizadas para redes vehiculares. O deseño dunha solución integral require, neste conexto, dunha estreita colaboración entre múltiples áreas de coñecemento, que van dende o substracto fífico ata as tecnoloxías máos abstractas relacionadas cosa lóxica da aplicación. Deste xeito, o sistema proposto podería aproveitar a alta capacidade en ancho de banda das frecuencias Ka no enlace radioelectrico, empregar protocolos avanzados de control de acceso ao medio (MAC) con eficiencia mellorada, explotar a existencia de enlaces intersatelitales e aproveitar a capacidade de recuperación e difusión nativa do paradigma de redes centradas en información (ICN).

Laboratorio de Redes
Las redes son las personas

Publicacións

. Enhancing LoRaWAN scalability with Longest First Slotted CSMA. En Computer Networks, 2022.

PDF Proxecto DOI

. Trying an IP Over NDN Packet Gateway. En CIT-2021, 2021.

Preimpresión Proxecto DOI

. Educational case study: evaluation of guaranteed service on low earth orbit satellite networks. En EMSS 2021, 2021.

PDF Proxecto DOI

. Time-to-idle Control Variate Performance in the Single Queue Case. In EMSS 2021, 2021.

PDF Proxecto DOI

. Current Trends on Green Wireless Sensor Networks. En Sensors, 2021.

PDF Proxecto DOI

. Non-Orthogonal Multiple Access for Unicast and Multicast D2D: Channel Assignment, Power Allocation and Energy Efficiency. En Sensors, 2021.

PDF Proxecto DOI